Alles over het onderzoeken van uw fundering in Amsterdam, helder uitgelegd

Welke methodes zijn er om mijn fundering te onderzoeken, ik wil natuurlijk zeker weten of funderingsherstel echt noodzakelijk is.

Als op een gegeven moment de ramen en deuren van je huis of gaan klemmen, dan zijn dit vaak de eerste tekenen dat er wellicht iets met de fundering van uw huis aan de hand is. Maar hoe erg zijn de funderings problemen dan? Dat is een vraag die niet zomaar te beantwoorden is, want hier is echt een serieus funderingsonderzoekonderzoek voor nodig.

Natuurlijk wil je als klant duidelijkheid en zekerheid over de algehele staat van de fundering van uw huis, alleen een gedegen funderingsonderzoek kan uitsluitsel geven. Deze eerste methode is een visuele inspectie van de voorgevel van een pand om te zien of er tekenen zijn van verzakkingen zoals o.a. scheurvorming in het metselwerk. De gemeente in Amsterdam classificeert de staat van de fundering met een funderingscode. Deze funderingscode loopt van 1 tot 4. Funderingscode 1 is zeer goed en funderingscode 4 is zeer slecht. Als u een funderingscode 4 krijgt dat schrijft de gemeente u aan en wordt u verplicht het funderingsherstel zo snel als mogelijk te gaan uitvoeren.
Een tweede methode is is een graaf onderzoek oftewel een funderingsinspectie bij voorkeur grenzend aan de voorgevel en 1 van de bouwmuren. Doorgaans graaft men op de plek waar men de grootste verzakking in het metselwerk van de voorgevel of achtergevel ziet. Een derde methode is de lintvoegmeting hierbij meet men het verloop van de horizontale metsel voeg , hierdoor kan je goed zien hoe verzakt het metselwerk is
De vierde methode is een vloer waterpasmeting en die vindt vaak binnen in het huis plaats. Als men een funderingsinspectie uitvoerd in Amsterdam moet men soms wel bijna 2 meter diep graven t.o.v. straat niveau om de paal koppen en de daarboven gelegen hout constructie (langshout en kespen) te zien. Als de houten paalkoppen er slecht aan toe zijn kun je dat vaak zien maar niet altijd. Bij twijfel gebruiken men een stalen priem die in de houten paalkop gedrukt wordt om te bepalen hoe zacht de houten paalkop is, of anders gezegd hoe rot deze is.
Uiteraard is er ook specialistisch gereedschap om deze test uit te voeren maar een simpele test zegt ook al veel over de kwaliteit van de houten paalkoppen. De houten constructie die bovenop de houten paalkoppen ligt heet het langshout en de kespen, ook deze constructie kan er slecht aan toe zijn.Een andere alternatieve methode om echt uitsluitsel te krijgen over de alghele staat van de fundering is het aanbrengen van meetbouten op de voorgevel, achtergevel en de beide bouwmuren. U kunt dan bijvoorbeeld over een korte maar ook over een langere periode kijken hoeveel het pand verzakt. Dit noemt men het monitoren van uw fundering
Ik heb dit artikel geschreven voor iedereen die op 1 of andere manier met funderingsherstel te maken krijgt en hierdoor hopelijk iets meer inzicht heeft gekregen over de methoden van funderingsonderzoek in Amsterdam. Ga pas over funderingsherstel als u pas zeker weet dat dit echt noodzakelijk is.

Op February 15, 2012