Wanneer is een bouwkundig rapport verplicht?

Stel u wilt een huis kopen in Amsterdam, het is natuurlijk zeer verstandig om een bouwkundige keuring uit te voeren, maar is dit verplicht. En welke eisen stellen banken aan een bouwkundige keuring? Wat moet er in een bouwkundig rapport staan?

In de volgende situaties is een bouwkundig rapport verplicht:

 • Als blijkt dat de kosten van direct achterstallig onderhoud meer bedragen dan 10% van de marktwaarde.
 • Als de onderhoudstoestand aanleiding geeft tot verder onderzoek. De onderhoudstoestand moet voor alle onderdelen de kwalificatie ‘goed’ of ‘voldoende’ hebben.
 • Als de taxateur aanleiding ziet tot verder bouwkundig onderzoek. Er zijn specifieke risicofactoren waargenomen, zoals (bodem-)verontreiniging, parasieten, betonrot (o.a. Kwaaitaal en Manta), etc..

Is er sprake van een specifieke risicofactor? Dan moet blijken dat de woning geschikt is/ wordt gemaakt voor bewoning en dat de woning courant is. Het bouwkundig rapport mag op de offertedatum van de lening niet ouder zijn dan 12 maanden. Let op: de documenten die betrekking hebben op de bodemgesteldheid moeten als bewijsstuk in het rapport aanwezig zijn.

Onderbouwing waardeoordeel

 • Het taxatierapport moet bestaan uit een combinatie van een zichttaxatie door de taxateur en twee geactualiseerde modelmatige onderbouwingen.
 • De taxateur moet de eventuele afwijking tussen de eigen waardebepaling en modelmatige onderbouwing motiveren.
 • Er moet een opgave (koopsom plus datum transactie) gegeven worden van minimaal zes gelijksoortige referentiepanden.

Bijlagen
Om een volledig beeld te krijgen van het te financieren onderpand, geldt een minimale eis van zes foto’s:

 • straatbeeld;
 • voorkant woning;
 • achterkant woning;
 • interieur woonkamer;
 • keuken;
 • badkamer.

Op February 15, 2012