Wat is een bouwtechnische keuring - eenvoudig uitgelegd

Bouwtechnische keuringen worden veel uitgevoerd, met name in een stad als Amsterdam is dit zeer raadzaam om een bouwtechnische keuring te laten uitvoeren, want de stad heeft veel oude panden zoals rijksmonumenten, herenhuizen en grachtenpanden. Door de ouderdom van deze panden is het risico op bouwkundige gebreken groot. Weet wat u koopt daarom een bouwtechnische keuring

Wat is een bouwtechnische keuring?

Een bouwtechnische keuring bij aan- en verkoop geeft een duidelijk beeld van de staat en kwaliteit van het te kopen of de te verkopen woning. Daarbij wordt een raming gemaakt van noodzakelijke verbeteringsmaatregelen op korte termijn. Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de onderhoudstoestand van het object en de eventuele voorkomende gebreken en/of tekortkomingen door middel van een visuele inspectie en het opnemen van verzekerbare onderdelen in het kader van het Koper Garantie Plan, dit in relatie tot de in het bouwjaar geldende eisen, bouwaard en bouwwijze. Voornoemde visuele inspectie is een momentopname. Uitsluitend zichtbare gebreken of tekortkomingen worden gesignaleerd en gerapporteerd.

Op March 10, 2012