Alles over meetbouten in Amsterdam

In Amsterdam worden veel meetbouten op huizen geplaatst, wat zijn meetbouten. Lees het artikel waar alles nog eens helder uitgelegd wordt

Als u meetbouten deskundig laat plaatsen kunt u de fundering over een langere tijd monitoren. Hierdoor krijgt u goed beeld over de algehele fundering van het huis.

De oudere, vooroorlogse panden in Amsterdam zijn gebouwd op houten palen. De kwaliteit van deze fundering op houten palen verschilt sterk. Een slechte fundering kan (ver)zakkingen tot gevolg hebben, waardoor de kwaliteit van deze panden afneemt en mogelijkerwijs zelfs uiteindelijk tot sloop kan leiden.

Er is een openbaar register in Amsterdam, dit heet het meetboutennet, dit is een excell bestand en als u hier door heen scrolt dan kunt u kijken of uw huis of het huis dat u wilt kopen erbij staat. Om de staat van vele funderingen te kunnen volgen zijn op grote schaal meetbouten geplaatst in de binnenstad van Amsterdam en grofweg alle gebieden binnen de Ringweg. Deze vormen samen het zogenaamde meetboutennet. Met de meetgegevens wordt vooral het inzicht vergroot in grootte en snelheid van de zakkingen. Eigenaren van de panden kunnen met deze inzichten rekening houden bij mogelijke investeringen.

Wat is een meetbout ?
Meetbouten (roestvast stalen boutjes met een doorsnede van 6 mm) zijn op ongeveer een halve meter van het maaiveld geplaatst in de gevel. Meetbouten worden, op aanwijzing van het stadsdeel, met een zekere regelmaat geplaatst in verschillende panden. In gebieden die naar verwachting meer met funderingsproblemen te maken krijgen worden extra meetbouten geplaatst. De verkregen meetgegevens zijn onderling vergelijkbaar.

Er zijn ongeveer 14.000 bouten geplaatst. Het plaatsen van een meetbout heeft nagenoeg geen gevolgen voor het pand. Er wordt slechts een klein gaatje in een gevelsteen geboord. De meetbouten worden ten opzichte van een vast punt 'ingemeten', zodat de hoogte vastgesteld kan worden. De eerste meting, de zogenaamde nulmeting, is het uitgangspunt voor het beoordelen van eventuele (ver)zakkingen. In principe zijn sindsdien drie herhalingsmetingen uitgevoerd. Het verschil tussen de nulmeting en de herhalingsmeting is een maat voor het zettingsgedrag oftwel het verzakken van uw huis.

Het plaatsen van meetbouten in de voorgevel van uw huis geeft alleen een lokaal beeld van de staat van uw fundering en niet van de gehele fundering van uw huis.

Veel makelaars geven u vaak een meetbouten rapport, maar als de meetbouten alleen in de voorgevel geplaatst zijn word u onvolledig geinformeerd en hoort u alleen de halve waarheid. In oud zuid zoals in de concert gebouw buurt bijvoorbeeld de Valeriustraat zijn veel meetbouten geplaatst, dit gebeurd natuurlijk niet zomaar. Er is twijfel over de staat van de fundering van veel huizen. Hoe vaak zie je niet dat er in deze buurten funderingsherstel plaats vindt. Dus koop niet zomaar een appartement ook al ziet het er nog zo mooi uit want u koopt niet alleen het appartement maar ook het casco. Bij funderingsherstel zult u gedwongen worden mee te betalen. Afhankelijk van u aandeel in VVE kan dit oplopen tussen de 25.000 en 75.000 euro.

Laat dus altijd een bouwkundige keuring uitvoeren door een onafhankelijk bouwkundig keurmeester (die dus geen relatie heeft met de verkopend makelaar.)

Op September 19, 2012