Blog: Hoe stenen bijdragen aan passend onderwijs …

Blog: Hoe stenen bijdragen aan passend onderwijs …

Samen met experts uit het onderwijsveld hebben wij onderzocht hoe ‘stenen’ kunnen bijdragen aan inclusief en passend onderwijs. Deze dialoog leverde verrassende inzichten op. In deze blog delen we er vijf met u …

1. Van geldkwestie naar gezamenlijk belang

Onderwijshuisvesting is financieel gezien niet altijd even eenvoudig te realiseren. Tegelijkertijd zijn veel scholen toe aan grondige renovatie of nieuwbouw. Het is slim om nu al te anticiperen op een schoolgebouw dat in de (nabije) toekomst met partners gedeeld moet kunnen worden.

2. Van wie is het IKC?

Een school behoort de kinderen toe! Maar zij kunnen uiteraard nog niet de juridische en financiële verantwoordelijkheid dragen. Maar hoe zit het met het bouwheerschap en eigenaarschap van een IKC? Een speciale stichting kan dan een goede oplossing zijn. Het loont daarbij de moeite om de verschillende opties van doordecentralisatie en financiering te onderzoeken.

3. Durf vooruit te kijken

De ontwikkeling van een langetermijnvisie op integrale kindzorg helpt om te bedenken wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte in een regio is: nu en in de toekomst. Dat vergt van schoolbesturen, lokale overheden en andere betrokkenen dat ze samen een visie op passend onderwijs vormen. Die visie moet bottom-up ontwikkeld worden, want een visie die op bestuursniveau ‘verzonnen’ wordt, kan op de werkvloer meestal maar op weinig draagvlak rekenen.

4. Erken het belang van een strategisch huisvestingsplan

Een IKC moet kinderen, medewerkers en bezoekers optimaal ondersteunen. Juist daarom heeft een strategisch huisvestingsplan - bij voorkeur op regionaal niveau waarbij gemeenten samenwerken - meerwaarde om passend onderwijs in de praktijk te kunnen realiseren.

5. Samen komen we verder

In het onderwijs leren we kinderen dat ze samen verder kunnen komen. Dat geldt ook voor de partners binnen onderwijshuisvesting! Gemeenten, onderwijsbesturen en zorgpartners kunnen elkaar inspireren en versterken. Praat daarbij eerst over inhoud en niet over geld. Ontwikkel een integrale visie op de manier waarop we kinderen zichzelf laten ontwikkelen: via kleine, overzichtelijke stapjes tot inzicht komen wat het grote geheel is.

Op September 3, 2018