Bouwadvies Takkenkamp


Hoofdstraat 64 7011 AE Gaanderen

Over Bouwadvies Takkenkamp

Oog voor wonen (en werken)

Vanuit deze gedachte zijn binnen bouwadvies Takkenkamp een aantal kerntaken te onderscheiden, namelijk:
•Bouwbegeleiding
•Planmatig bouwkundig onderhoud
•Bouwkundige beveiliging
•Bouwtechnische keuringen

Speerpunt is het comfortabel wonen. Hieronder wordt verstaan: het zorgeloos kopen en wonen, zonder je druk te hoeven maken over de bouwtechnische staat van een mogelijk te kopen woning (bestaand of nieuw), zonder je druk te hoeven maken over het aspect bouwkundig beveiligen en indien gewenst kunnen we een partner zijn voor het organiseren van het (planmatig) bouwkundig onderhoud. Met andere woorden: "het wegnemen van de zorgen, bij eigenaren van woningen, op onderdelen waar ze geen of te weinig kennis van hebben".

Bouwadvies Takkenkamp in het kort

Diensten

Aanvragen van vergunningen
Bouwadvies
Bouwbegeleiding
Bouwtechnisch onderzoek
Bouwtechnisch ontwerp
Bouwtechnische keuringen
Maken van bouwkundige tekeningen
Maken van technischebeschrijvingen

Werkterrein

Bestaande bouw
Nieuwbouw
Utiliteitsbouw
Woningbouw

Onze locatie

Bouwadvies Takkenkamp


Hoofdstraat 64 7011 AE Gaanderen