Format architecten BNA


Ambachtsweg 7 1474 HV Oosthuizen
0229280928 Klik om te bellen

Over Format architecten BNA

Ontwerpen en Ontzorgen
Format architecten ondersteunt u in alle fases van de bouw. Vanaf de eerste initiatiefase, haalbaarheidsstudies, het opzetten van een programma van eisen tot een volwaardig architectonisch ontwerp.
Maar ook als het ontwerp er ligt gaan wij verder, het uittekenen en technisch uitwerken tot de kleinste details hoort tot onze taken.
  
Vooronderzoek
Voordat het eerste ontwerp op tafel ligt is het belangrijk om de wensen en eisen helder te hebben. Dit doen wij in een eerste gesprek, daarna is de locatie aan de beurt. Waarmee kunnen we aan het werk gaan?
Diensten:
Locatiebezoek
Inmeten en uittekenen bestaande situatie
Opname rapport bouwkundige staat
Vooroverleg met gemeente
Opstellen programma van eisen (PVE) en randvoorwaarden
Beoordeling van het budget aan de hand van het PVE
Bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan onderzoeken
Schatting vergunningsprocedure en bouwtijd
  
Voorlopig ontwerp (VO)
Het begint met een eerste schets. Een vertaling van de wensen in diverse schetsmatige opties.
Diensten:
Locatieonderzoek t.b.v. het ontwerp
Globale ordening van ruimtes
Maken voorlopig structuur ontwerp in 3d
Maken van presentatietekeningen
Vooroverleg met gemeente m.b.t. bestemmingsplan en welstand
Raming bouwkosten op basis van elementen
Tussentijds overleg
Verwerken van wijzigingen aan de hand van overleg
 
Definitief ontwerp (DO)
Om het ontwerp verder te kunnen perfectioneren gaan wij elk onderdeel nogmaals bekijken en aan de hand van het PVE en de opdrachtgever zo nodig aanpassen.
Diensten:
Verwerken opmerkingen opdrachtgever / welstandscommissie
Definitief ontwerp in 3d visualiseren
Plattegronden, definitieve ruimte-indeling
Gevelaanzichten en materiaalgebruik
Doorsneden
Situatietekening
Bepalen constructieopzet met constructeur en begeleiding werkzaamheden constructeur
Bepalen installaties en integreren in ontwerp
Overleg met opdrachtgever en gemeente
Raming bouwkosten op basis van elementen
 
Omgevingsvergunning
Vergunningen, en zeker bouwvergunningen, kunnen een lastig vraagstuk vormen. Wij kunnen u hierin helpen door het gesprek aan te gaan met de gemeente, de benodigde stukken te leveren en de aanvraag in te dienen.
Diensten:
Technische tekeningen
Toetsing aan het bouwbesluit
Principe details
Schematisch overzicht constructies
Begeleiden van alle betrokken partijen (constructeur en adviseurs)
Indienen van de diverse stukken bij het omgevingsloket
Overleg met opdrachtgever
Overleg met gemeente
Raming bouwkosten op basis van elementen
 
Aanbesteding
De bouwwereld kan een harde wereld zijn en het overleg met aannemers kan dan ook lastig worden. Met Format architecten heeft u een partner die veel ervaring heeft op dit vlak en er voor zorgt dat er uiteindelijk een aannemer uit komt die kwalitatief en budgettair past bij het gebouw.
Diensten:
Maken van een technische omschrijving/bestek
Aanvullen technische tekeningen
Controle kostenraming op basis van elementen begroting
Coördinatie adviseurs constructie en installaties
Gereed maken stukken voor aanbesteding
Aanschrijven aannemers
Opstellen nota’s van inlichtingen
Aanbesteding in het bijzijn van opdrachtgever
Prijsvergelijking en onderhandelingen
Overleg met opdrachtgever
 
Uitwerking
Een ontwerp valt of staat met de detaillering. Een gebouw moet niet alleen mooi en interessant zijn van een afstand maar ook zeker van dichtbij. Door alle aansluitingen en knooppunten te detailleren ontstaat een ontwerp wat van alle afstanden prachtig is!
Diensten:
Maken van een technische omschrijving/bestek
Aanvullen technische tekeningen
Uitwerken esthetische knooppunten
Controle kostenraming op basis van elementen begroting
Coördinatie adviseurs constructie en installaties
Opstellen nota’s van inlichtingen
Overleg met opdrachtgever
 
Uitvoering (Bouwbegeleiding)
Tijdens de uitvoering dragen wij zorg voor de kwaliteit en het handhaven van het ontwerp
Diensten:
Bouwvergaderingen houden en verslaglegging
Esthetische directievoering op de bouw
Controle tekenwerk derden
Proces verbaal van oplevering
Overleg met opdrachtgever / aannemer / installateurs

Format architecten BNA in het kort

Diensten

Aanvragen van vergunningen
Architectuur
Bouwadvies
Bouwtechnisch onderzoek
Bouwtechnisch ontwerp
Maken van begrotingen
Maken van bouwkundige tekeningen
Maken van technischebeschrijvingen

Werkterrein

Bestaande bouw
Nieuwbouw
Utiliteitsbouw
Villabouw
Woningbouw

Onze locatie

Format architecten BNA


Ambachtsweg 7 1474 HV Oosthuizen
0229280928 Klik om te bellen