M. Rodenrijs Bouwbegeleiding


Duinvallei 82 2553 AB 's-Gravenhage
+31612119412 Klik om te bellen

Over M. Rodenrijs Bouwbegeleiding

M. Rodenrijs Bouwbegeleiding is een onafhankelijk bureau voor bouwkundige inspecties, advies en bouwbegeleiding inzake projecten op het gebied van vastgoed. Door onafhankelijk deskundig advies in te winnen bij de verbouw/renovatie en/of nieuwbouw van uw huis kunt U ervan op aan dat Uw belangen op een goede wijze worden behartigd. Bouwbegeleiding beschermt u tegen ongewenste afwijkingen in de bouwplannen, kostenoverschrijdingen en uit de hand gelopen planningen. Door het inhuren van bouwtechnische kennis en kunde weet u als opdrachtgever zeker dat uw huis conform bouwplan, constructief veilig en met hoge kwaliteit wordt verbouwd/gerenoveerd en/of gebouwd. M. Rodenrijs Bouwbegeleiding is in 2006 is gestart na jarenlange opgebouwde expertise vanuit de praktijk m.b.t. nieuwbouw en renovatie. Door de opgedane praktijkervaring kunnen wij ons adequaat inzetten om ook de particuliere opdrachtgever van dienst te zijn. Omdat wij dagelijks bezig zijn met het uitoefenen van ons beroep over parate kennis en kunde van het bouwen beschikken, werken wij vele malen efficiënter en doelmatiger dan wanneer u dat zelf zou doen.

Werkzaamheden welke ten grondslag liggen aan een nieuwbouw/verbouw/renovatieproject groot of klein als volgt;

Kwaliteitszorg en risico’s;
- Het bewaken van de kwaliteit van de uitvoering
- Controleren constructieve/esthetische onderdelen tijdens de uitvoering
- Controleren van productie- en werktekeningen op hoofdlijnen
- Controleren maatvoering d.m.v. steekproeven
- Uitvoeren van vooropname
- Uitvoeren van de oplevering

Informatie en communicatie;
- Bouwkundige vragen aannemer afhandelen
- Signaleren en registreren van afwijkingen van (bestek)tekeningen en PvE.
- Rapporteren aan opdrachtgever

Geld;
- Advisering goedkeuring meer- en minderwerk aan opdrachtgever

Vergunningen;
- Controleert conform bouwvergunning
- Controleert conform bouwbesluit

M. Rodenrijs Bouwbegeleiding in het kort

Diensten

Aankoopadvies
Aanvragen van vergunningen
Bouwadvies
Bouwbegeleiding
Bouwmanagement
Bouwtechnisch onderzoek
Bouwtechnisch ontwerp
Bouwtechnische keuringen
Brandveiligheidsadvisering
Maken van begrotingen
Maken van bouwkundige tekeningen
Maken van technischebeschrijvingen

Werkterrein

Bestaande bouw
Monumenten
Nieuwbouw
Utiliteitsbouw
Villabouw
Woningbouw

Onze locatie

M. Rodenrijs Bouwbegeleiding


Duinvallei 82 2553 AB 's-Gravenhage
+31612119412 Klik om te bellen