Terug

Bijgebouw plaatsen

Peter Bak

Wij hebben een recreatiewoning gekocht en in het bestemmingsplan staat:

Bouwregels:

4.2.1. zegt Je mag maximaal 20 m2 aan bijbehorende bouwwerken van maximaal 3 m hoog bouwen.

Bouwwerk wordt omschreven als een bouwkundige instructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden.

Wijze van meten:
2.1. de oppervlakte van een bouwwerk
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

2.4. Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van bouwen worden ondergeschikte bouwonderdelen als plinen luifels en overstekende daken buiten beschouwing gelaten mits de overschrijding niet meer dan 1 m bedraagt.

Vraag, ik wil een schuurtje en daarnaast een open ruimte creeeren. Nu neem ik als uitgangspunt een rechthoek van 800 x 250 cm met een totale oppervlakte van 20 m2. Daarbovenop komt het dak. Het schuurtje is dan 3 x 2,5 = 7,5 m2 en volledig gesloten. De openruimte is dan aan de ahterzijde  over de hele lengte dicht en de zijkanten dus 2,5 meter.

Als ik nu het dak erop zet met een overschrijding van 1 meter dan telt dat niet mee voor de oppervlakte en dus heb ik dan een buitenruimte van 8 x 3 = 24 m2 en ook voor het schuurtje is een ruimte van 4 x 1 meter dus 4 m2.

Kan zo'n bouwwerk dan zonder vergunning worden gebouwd omdat de berekende oppervlakte tussen de wanden 20 m2 is?

Alvast vriendelijk dank voor uw hulp.

Met vriendelijke groet,

Peter


1 Antwoord

Antwoord van A3B-bouwadvies, Adviseurs in Bouwen, Beheren & Besparen

Het lijkt dat je redenering juist is, echter: alleen een afdak kan in de toekomst van wanden worden voorzien en dan kan het dus niet meer.

Informeer voor de zekerheid even bij de gemeente. Vraag dan de naam van de contactpersoon zodat je daar altijd naar kan verwijzen.

Uiteindelijk is de gemeente die handhaaft naar aanleiding van hun eigen denkwijze.

Groet