Terug

Heeft u advies over dak-coating?

J.Mayer

L.S.,

We hebben een plat dak op de garage. (bitumen), dat in 2005 is aangebracht. Er zijn geen problemen met lekkage of i.d.. Maar de hele dag ligt dit in de volle zon,bij zonnig weer.

Omdat de garage erg heet wordt en ik bovendien denk dat de levensduur van de dakbekking verlengd wordt,

overweeg ik een dak-coating aan te brengen en wel Dak-alu  van Aquaplan. Volgens de beschrijving zou deze isolerend, warmtewerend en weerkaatsend zijn.

Graag uw advies hierover.

Hoogachtend,

J.mayer


1 Antwoord

Antwoord van MSW Bouwkundig Teken- & Adviesbureau

Geachte heer/mevrouw Mayer,

 

Natuurlijk is het zo dat lichte kleuren meer warmte weerkaatsen. Dus als u de bestaande donkere dakbedekking wijzigt in een lichtere, dan zou dit sowieso bijdragen aan het minder warm worden van de garage.

Kennis en ervaring over het beschreven fabrikant heb ik niet, wel heb ik ervaringen met dakcoatingingen en hier ben ik tevreden over. Over het algemeen werkt het redelijk goed.

Qua isolatie en warmtewerendheid denk ik dat er niet heel veel van verwacht mag worden. Maar dan vergelijk ik het met een redelijk goed geïsoleerd dak door middel van minstens 12cm isolatie met eventueel een balast laag.

 Hopende u hiermee voldoend van dienst te zijn geweest.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

MSW Bouwkundig Teken- & Adviesbureau

Martijn warners