Terug

Hoogteverschil in vloeren?

Huis

Geachte heer/mevrouw,

 

Ik heb een vraag met betrekking tot een aanbouw die ik aan mijn woning heb laten maken.

Bij de doorbraak van het oude naar het nieuwe gedeelte bleek dat de ruwe vloeren niet op gelijke hoogte waren gemaakt.

Het verschil in hoogte is ongeveer 3 cm.

De aannemer verzekerde dat het geen kwaad kon en wilde de zaak met € 1000,- afkopen/schikken.

Dit heb ik geweigerd omdat ik de situatie niet overzag en de gevolgen daarvan niet kon overzien.

Nu blijkt dat de dorpelhoogtes van de aanbouw (5 cm hoog) en de oudbouw (2 cm hoog) van ongelijke hoogte zijn. De binnenkozijnen heeft de aannemer opnieuw geplaatst maar dan 3 cm lager en opgevuld met purschuim. Er komen nu scheuren in de muur boven de binnenkozijnen.

De vloerverwarming heeft in de aanbouw en de oudbouw een andere dikte waardoor de warmte afgifte anders is. Met als gevolg dat de dekking op de vloerverwarming door het hoogteverschil van de vloer niet gelijk is. De dikte van de vloer in de aanbouw is 3,5 cm en in de oudbouw 8 cm. In beide vloeren treden scheuren op zowel van links naar rechts als naar voren en achteren.

Bovendien is de vloerverwarming ook nog eens onder het aanrecht gelegd waar ook proviand wordt bewaard en waar de koel- en vrieskast komt te staan. 

Wat adviseert u mij nu te doen?

En hoe moeten deze problemen worden opgelost?

Is de aannemer verantwoordelijk voor de maatvoering? 

En klopt het dat een zzper geen constructieve handelingen mag verrichten als hij geen beschikking heeft over aannemerspapieren? 


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Geachte heer mevrouw,

In feite stelt u verschillende vragen. Een hoogte verschil tussen bestaande en nieuwe vloer hoeft technisch geen probleem op te leveren. Voor de gebruikswaarde kan dit wel een belemmering zijn.

De vragen over de vloerverwarming hebben ook en technisch en een gebruikskant. Een dekvloer van 3,5 cm is erg minimaal voor vloerverwarming. Wat is de samenstelling van de dekvloer? Hoe is de vloer gewapend?

Of het leidingverloop juist of onjuist ligt is niet eenvoudig vast te stellen. Het is echter niet logisch om vloerverwarming onder een keukenblok aan te leggen.

Iedereen mag constructieve wijzigingen aan een gebouw verrichten zolang hiervoor maar een omgevingsvergunning verleend is. Bij een aannemer met aannemerspapieren hebt u enige zekerheid dat de uitvoering ook kundig wordt uitgevoerd, maar dit neemt niet weg dat een zzp-er dit niet zou kunnen.

Wat de scheuren boven het kozijn betreft: Mogelijk hadden deze voorkopmen kunnen worden met wapening in het stucwerk, maar mogelijk gaat het om krimpscheuren. Hier is weinig aan te doen, maar deze kunnen wel gekit worden.

Indien u beschikt over juiste tekening en een goede technische omschrijving kunt u de aannemer verantwoordelijk stellen voor de gemaakt fouten. Is deze omschrijving er niet dan zal eerst een uitgebreide inspectie dienen plaats te vinden van de uitgevoerde werkzaamheden, waarna bekeken dient te worden in hoeverre de aannemer achteraf nog aansprakelijk kan worden gesteld.

Met vriendelijke groet

Solidum Bouwadvies

E. Schuitema