Terug

Subsidie voor bouwbegeleiding

J. van Leeuwen

Kan iemand mij vertellen of er subsidie verleend wordt voor particuliere opdrachtgeverschap vanuit de overheid. Ik kom stukken tegen dat de Gemeente Almere subsidie verleent. Zijn er meer gemeenten die dit ook doen en zo ja welke en wat is de hoogte hiervan?


2 Antwoorden

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Er zijn verschillende subsidies beschikbaar voor u als particulier opdrachtgever. Veel subsidies betreffen de toepassing van energiezuinige maatregelen. Zie hiervoor de website van het ministerie van VROM of www.subsidieshop.nl. Koopsubsidie maakt de koop van een woning voor lagere inkomens mogelijk, hiervoor worden echter wel strikte voorwaarden gehanteerd. Meer informatie: www.koopsubsidie.nl. Andere subsidies, zoals de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (www.sev.nl) zijn gericht op het stimuleren van innovatieprojecten binnen de particuliere bouw.


Antwoord van BouwAdviesUden

Momenteel zijn er diverse gemeentes die voor individuele begeleiding bij particuliere bouw subsidies verlenen. Met de subsidie voor bouwbegeleiding verlaagt de gemeente de drempel voor particulieren die zelf hun woning bouwen. Het grote voordeel voor de particuliere opdrachtgever is dat hij kwalitatief en financieel meer grip op het bouwproces krijgt. Hij hoeft hiervoor niet gaandeweg het wiel opnieuw uit te vinden. Gemeente Doetinchem geeft maximaal 3.500,00 euro incl. B.T.W. subsidie, Gemeente Almere geeft max. 2.000,00 euro incl. B.T.W. en Gemeente Emmen is hier ook mee bezig.